1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken

U bent als werkgever verplicht om een loonstrook te verstrekken aan uw werknemer. Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als het loon van uw werknemer ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft u als werkgever geen nieuwe loonstrook aan uw werknemer te geven. Zodra er een bedrag op de loonstrook van uw werknemer wijzigt, dient deze weer een nieuwe loonstrook te ontvangen. Loonstrookjes zijn voor uw werknemers bewijsstukken.

Onderdelen van een loonstrook
Elke loonstrook ziet er weer anders uit, afhankelijk van wie de loonstrook samenstelt. Meestal wordt dat gedaan door een bureau dat is gespecialiseerd in de salarisadministratie. Op de loonstrook moet zijn terug te vinden de volgende gegevens van uw werknemer:

naam en sofinummer

gegevens van de werkgever

afgesproken aantal te werken uren per week

het brutoloon

de bedragen die op het loon zijn ingehouden aan belasting en premies

de termijn waarvoor de betaling geldt (week, maand, vier weken)

het minimumloon dat voor de leeftijd van werknemer geldt

tariefgroep voor de belasting

extra vergoedingen, zoals reiskostenvergoeding en andere toeslagen

opsomming van de verzekeringen WW, WIA, ZW en Zorgverzekeringswet die voor werknemers gelden (werkgever betaalt de premies)

Onderaan de loonstrook staat het bedrag dat uw werknemer overhoudt in de vorm van het nettosalaris.
Wijzigingen in wettelijke percentages
De percentages van de wettelijke inhoudingen worden regelmatig bijgesteld. De belangrijkste datum is altijd 1 januari. In de eerste maand van het jaar blijkt op de loonstrookjes wie er door wijzigingen in de premies in salaris op vooruit, of op achteruit zijn gegaan.

Loonstrook papier of digitaal
U mag als werkgever ook een digitale loonstrook aan uw werknemer sturen. Dat scheelt flink wat papier en tijd. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven. Als uw werknemer de loonstrook op papier wil ontvangen, bent u als werkgever verplicht dat te doen.

U bent als werkgever verplicht om werknemers een loonstrook te geven. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer u daarop aanspreken. Ontvang uw werknemer daarna nog steeds geen loonstrook, dan kan deze contact opnemen met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan nagaan of u als werkgever loonbelasting afdraagt. Als dit niet het geval is, krijgt u als werkgever grote problemen met de Belastingdienst.

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
hoogte stagevergoeding: richtlijnen om uw stagevergoeding te bepalen
startsalaris hoger opgeleide afhankelijk van marktvraag
startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
over salarisberekening voor uw werknemers: meer vergelijken dan berekening van het salaris
hoogte salaris vaststellen gaat via vergelijken
de hoogte bepalen van het salaris voor uw nieuwe werknemer
dertiende maand of eindejaarsuitkering. waar moet u op letten?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).